SORĞULAR
ƏFQAN MUXTARLıNıN OğURLANMASı NəYI GöSTəRIR?  
Ölkədə və onun hüdudlarından kənarda tənqidi səslərə qarşı yeni repressiyalar dalğası başlayır;
Hakimiyyətin Muxtarlının qanunsuz olaraq sərhədi keçməyə çalışdığı, Gürcüstan xüsusi xidmətlərinin isə onun saxlanmasında və Azərbaycana təhvil verilməsində əli olmaması haqqında versiyası ədalətlidir;
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm.
ÜMUMİ SƏS
163
“SüLH PLATFORMASı” IDEYASıNıN UğURSUZLUğUNUN SəBəBI NəDIR?  
İdeyanın özünün qeyri-real olmasında və ermənilər və azərbaycanlılar arasında belə ictimai qurumun mövcudluğunun qeyri-mümkün olmasında
Fərsiz təşkilatda, məsul şəxslərin belə bir incə vəzifəni həyata keçirmək iqtidarında olmamasında
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm
ÜMUMİ SƏS
105
MEHMAN QəLəNDəROVUN öLüMü  
İntiharın nəticəsidir
Qətlin nəticəsidir
Bilmirəm
ÜMUMİ SƏS
129