SORĞULAR
AZəRBAYCANıN AVROPA ŞURASıNDAN çıXARıLMASı REALDıRMı?  
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxmaqla heç nə itirmir;
Bu, ölkənin nüfuzuna ciddi zərbə olacaq və beynəlxalq arenada onun mövqeyini zəiflədəcək, öz maraqlarını müdafiə etmək üçün imkanlarını məhdudlaşdıracaq;
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm.
ÜMUMİ SƏS
194
AZəRBAYCANA QARşı BEYNəLXALQ SANKSIYALARA EHTIYAC VARMı?  
Sanksiyalar ölkənin suverenliyini pozur və yaxşı heç nə vermir;
Sanksiyalar vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulmasında təqsirli olan konkret şəxslərə qarşı tətbiq edilməlidir;
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm
ÜMUMİ SƏS
277
ZəNGINLəRIN, DöVLəT MəMURLARıNıN öVLADLARıNıN YOLLARDA AVTOXULIQANLığıNıN QARşıSıNı ALMAQ üçüN Nə ETMəK LAZıMDıR?   
Nail Allahverdiyev və digər bu cür qudurğan varlılar üçün qanun yazılmayıb. Onlar öz valideynlərinin timsalında görürlər ki, hər şey edə bilərlər. İndiki rejimlə vəziyyət dəyişməyəcək.
Bu, öz vəzifəsinin öhdəsindən lazımınca gələ bilməyən DYP-nin uğursuzluğudur. Odur ki, yol hərəkəti qaydalarını sərtləşdirmək lazımdır.
Əgər korrupsiya olmasaydı dövlət məmurları milyonlar qazanmazdılar və bahali xarici avtomobillər, avtoqəzalar olmazdı.
Yollarda qayda-qanun yaratmaqdan ötrü digər məsələlərdə qayda-qanun olmalıdır. Birinci şəxslər bu işdə nümunə olmalıdırlar. İstisnasız bütün məmurlar cəzalandırılmalıdır, özünə yaxın məmurları müdafiə edərək saxta jestlər etmək lazım deyil.
ÜMUMİ SƏS
468
ƏFQAN MUXTARLıNıN OğURLANMASı NəYI GöSTəRIR?  
Ölkədə və onun hüdudlarından kənarda tənqidi səslərə qarşı yeni repressiyalar dalğası başlayır;
Hakimiyyətin Muxtarlının qanunsuz olaraq sərhədi keçməyə çalışdığı, Gürcüstan xüsusi xidmətlərinin isə onun saxlanmasında və Azərbaycana təhvil verilməsində əli olmaması haqqında versiyası ədalətlidir;
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm.
ÜMUMİ SƏS
337
“SüLH PLATFORMASı” IDEYASıNıN UğURSUZLUğUNUN SəBəBI NəDIR?  
İdeyanın özünün qeyri-real olmasında və ermənilər və azərbaycanlılar arasında belə ictimai qurumun mövcudluğunun qeyri-mümkün olmasında
Fərsiz təşkilatda, məsul şəxslərin belə bir incə vəzifəni həyata keçirmək iqtidarında olmamasında
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm
ÜMUMİ SƏS
291